Regulamin Konkursu

1. Organizatorzy:

2. Termin i miejsce:

 • 22 maj 2021 r.
  Hala Widowiskowo-Sportowa Jastrzębie,
  al. Jana Pawła II 6,
  44-335 Jastrzębie Zdrój

3. Cele Konkursu:

 • Konfrontacja dzieci i młodzieży z całej Polski reprezentująca różne formy tańca,
 • Rozwijanie talentów estradowych,
 • Integracja środowiska tanecznego,
 • Wzbogacenie oferty kulturalnej i promocja miasta Jastrzębie Zdrój.

4. Uczestnicy:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół tańca, sekcji tańca działających przy ośrodkach kultury a także stowarzyszeniach artystycznych itp., którzy kwalifikują się do przynajmniej jednej z podanych kategorii:

 

Kategorie:
1) Show Dance-formacja:
a) dzieci 6-8 lat,
b) dzieci 9-11 lat,
c) juniorzy 12-14 lat,
d) seniorzy pow. 15 lat.

2) Street Dance - formacja:
(hip hop, popping, locking, new age, house, break dance)
a) dzieci 6-8 lat,
b) dzieci 9-11 lat,
b) juniorzy 12-14 lat,
c) seniorzy pow. 15 lat. 

3) Modern Jazz-formacja:
(jazz, modern)
a) dzieci 9-11 lat,
b) juniorzy 12-14 lat,
c) seniorzy pow. 15 lat.

4) Dancehall/Ragga-formacja:
a) juniorzy/seniorzy.

5) Inne formy tańca-formacja:
a) dzieci 6-8 lat,
b) dzieci 9-11 lat
c) juniorzy 12-14 lat.

6) Open 30+ - formacja:
(dowolny styl tańca)
a) seniorzy pow. 30 lat.

 • W zespole może tańczyć maksymalnie 20% osób niespełniających wymogów wiekowych.

5. Zasady regulaminowe:

 • Każdy zespół prezentuje jedną choreografie,
 • Każdy zespół prezentuje się przy jednakowym oświetleniu sceny,
 • Czas trwania jednej prezentacji musi mieścić się w czasie do 5 minut.
 • Miano zespołu otrzymuję grupa min. 5 tancerzy, przy górnej granicy 35 osób.

6. Komisja Konkursu:

Skład:

 • Dariusz Kryla-Przewodniczący Komisji,
 • Dawid Pieróg,
 • Mateusz Nowak.

Zadania Komisji:

 • Rzetelne analizowanie prezentacji Uczestników Konkursu,
 • Ocena prezentacji według kryteriów zawartych w karcie ocen,
 • Wypełnianie kart ocen,
 • Przyznanie nagród w 6 kategoriach (podzielonych ze względu na wiek i styl tańca).
 • Nadzór nad pracą komisji oraz rozstrzyganie spraw spornych będzie należało do organizatorów.

7. Kryteria oceny: 

Każdy członek Komisji będzie przyznawał od 1 do 10 punktów na karcie ocen przy każdym
z kryteriów:

 • technika tańca,
 • wyraz sceniczny,
 • skala trudności wykonywanej choreografii.

8. Warunki uczestnictwa:

 • Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie dance-passion.pl (zakładka Konkurs tańca) nieprzekraczalnym terminie do 30 IV 2021.
 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji w wysokości 20 zł od osoby
  w danej kategorii na numer konta:
  Bank Santander 96 1090 2011 0000 0001 3008 1873
  (w tytule prosimy podać nazwę grupy oraz instytucje delegującą) najpóźniej do 30 kwietnia 2021.
 • Bilet wstępu na widownie 5 pln. Dzieci do lat 5 wstęp wolny.

Każdy zespół taneczny może wprowadzić jedną osobę dorosłą zwolnioną z opłaty wstępu na widownie (instruktor, choreograf, opiekun grupy).
Bilety dostępne będą w Studio Tańca Dance Passion, przy ul. Astrów 19, oraz w kasie w dniu Konkursu.

9. Nagrody:

 • Komisja Konkursu przyzna nagrody we wszystkich kategoriach,
 • Komisja będzie mogła przyznać maksymalnie pięć nagród w każdej kategorii,
 • Nagrodą przyznaną przez Komisję będzie puchar oraz dyplom.,
 • każdy uczestnik grupy wiekowej 6-8 lat otrzyma pamiątkowy medal.

10. Informacje ogólne:

 • Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt,
 • Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia,
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej,
 • Brak zaksięgowanej akredytacji do 30 IV 2020 r. wyklucza możliwość udziału w Konkursie,
 • Kolejność prezentacji uczestników zależna jest od wyniku losowania w dniu 8 V 2021.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej a także prawo fotografowania prezentowanych choreografii i wykorzystania zdjęć do folderu, oraz innych materiałów promocyjnych.
 • Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek,
 • Możliwa jest wyrywkowa kontroli wieku członków zespołu. W przypadku nie spełnienia wymagań zespół nie zostanie dopuszczony do występu bez prawa do zwrotu akredytacji,
 • Jednostka delegująca Uczestników musi zapewnić opiekę swoim podopiecznym,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach Hali Sportowej Jastrzębie.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy powstałe podczas trwania Konkursu.

11. Dane techniczne:

 • Uczestnik przygotowuje opisaną płytę CD lub pendrive z nagraniem podkładu muzycznego do prezentacji. Nagrania należy dostarczyć obsłudze akustycznej w dniu prezentacji. Niedopuszczalny jest telefon komórkowy jako źródło dźwięku.
 • Płyta powinna być podpisana nazwa zespołu który jest podany na karcie zgłoszeń.
 • Uczestnik powinien posiadać przy sobie kopię zapasową podkładu muzycznego na nośniku typu CD lub pendrive.
 • Wymiary sceny (parkiet): Szerokość: 10 m. Głębokość: 12 m.

12. Kontakt:

 • Studio Tańca Dance Passion ul. Astrów 19,
  44-335 Jastrzębie Zdrój
  e-mail: studio.tanca@dance-passion.pl,
  tel: 605 119 108 (godz. 12-20),
  www.dance-passion.pl

Strona www.dance-passion.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.